Уг ном манай хайртай пайгамбар Хз. Мухаммэд Мустафагийн амьдралын Мадина хот дахь эринийг ярина. Эхлээд Мадинад багахан нэгэн хот-улс байгуулсан ба энд хувь хүний бүтэцтэй хамаатай тал нь төгс болсон Исламын нийгмийн тал нь бүтээгдэж байв. Уг улсын хил аравхан жилд Ирак ба Палестинд хүрэв. Гэсэн ч асхаб хэвээрээ даруухан амьдралаа үргэлжлүүлж, тэд амьдралаа Аллахын таалалд зориулсан байв. Учир нь тэдний багш хүн төрөлхтөнийг төгс төгөлдөр хүмүүжүүлэх тулд томилогдсон Орчлонгийн Хүндэт Эзэн юм.

Book Information

ISBN
PublisherErkam
Date2012
LanguageMongolian
READ- DOWNLOAD (PDF)