უკეთილშობილესი შუამავლის ჭეშმარიტებასთან მიახლოება სიყვარულით უფროა შესაძლებელი, ვიდრე გონებით. იმისათვის, რომ შეეგრძნოთ მორჩილების სიამოვნება, წმინდა მუჰამმედის წინამორბედი შუამავლებიც კი მის მიმდევრად ყოფნის სურვილს გამოთქვამდნენ. წმინდა შუამავლის რეალური თვისებების სრულყოფილად აღწერა არცერთ მოკვდავს არ ძალუძს. ამიტომაც მისი საუკეთესო ზნეობა და ბუნება შეუცნობელია. მიუხედავად ამისა ამ ორტომად გამოცემულ ნაშრომში ჩვენ შევეცადეთ ეს დანაკლისი ოდნავ მაინც შეგვევსო.

Book Information

ISBN
PublisherTbiliselebi
Date2006
LanguageGeorgian
READ- DOWNLOAD (PDF)