Ky libërth përbledh parimet bazë që duhen respektuar nga çdo shërbyes në rrugë të fesë. Për realizimin e këtij libri u përfitua edhe nga libri “ Shërbimi” dhe “Vakëfi, dhurimi dhe shërbimi”

Book Information

ISBN
PublisherProgresi
Date2014
LanguageAlbanian
READ- DOWNLOAD (PDF)