Bu kitabda xoşbəxt bir həyat üçün gərəkli olan çox mühüm İslami ölçülərin bəzisini özün də cəm etməkdədir. Demək olar ki, kitabda kı bütün mövzular peyğəmbərlərin, səhabeyi-kiramın, Haqq dostlarının həyatından bir qissə və ya tarixi bir hadisə ətrafında, qısa və konkret şəkildə ifadə edilməyə çalışılmışdır. Kitabın mövzusunu qısaca ərz edəcək olsaq: Həssas qəlbə sahib bir mömin hər şeydən ibrət dərsi çıxararaq hal və hərəkətlərini düzəltməyə çalışar. Bu səbəblə müsibətə düçar olmamaq üçün nəsihətdən ibrət almaq ən ağıllı yoldur.

Book Information

ISBN978-9952-449-61-7
Publisherİpekyolu
Date2010
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)