Elə Bir Rəhmət ki

İnfaq, mərhəmət, şəfqət və qayğıkeşlik hər bir insanın ən bariz vəsfi olmalıdır. Hər nəfəs rəhmət içində, hər hərəkət rəhmət içində, hər söz rəhmət içində olmalıdır. Eynilə Rəsulullahda olduğu kimi.Bu kitab belə insan ola bilmə niyyətilə və bu yolda səy göstərənlərə dəstək olmaq məqsədilə qələmə alınmışdır.

READ- DOWNLOAD (PDF)