Rəsulullah (s.ə.s) Allahın ən çox sevdiyi bəndəsi, məxluqatın ən şərəflisi, hər iki dünyanın iftixar səbəbi və bəşəriyyətin dünya və axirətdə qurtuluş vəsiləsidir. Varlıq Nuru, Fəxri-Aləm, Həbibi-Xuda, Nuri-Hidayət, Uca Peyğəmbərin fəzilət və kamalına yaxınlaşmaq, Onu tamamilə idrak etmək kəlmələrin məhdud imkanları ilə qeyri-mümkündür. Biz aciz bəndələr üçün bu bəhsi sükutun sonsuzluğunda nöqtələməkdən başqa çarə yoxdur. Onu təsvir etmək xüsusunda ən bəlağətli dillər belə acizliyə məhkumdur. Ona dair söylənən sözlərin dilimizdəki ifadəsi də ancaq sonsuz okeandan bir damla qəbilindəndir…

Book Information

ISBN978-9952-462-02-9
Publisherİpekyolu
Date2012
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)