İnsan oğlu şəxsiyyət və xarakterə heyrandır. İnsan heyran olduğu adamı təqlid edər. Deyə bilərik ki, insanoğlunun şəxsiyyət inşasında, heyranlıq dərəcəsində məhəbbət duyduğu kəslərin müstəsna bir yeri vardır. Bu baxımdan insanoğlu daim incə ruhlu, zərif qəlbli rəhbərlərə möhtacdır. Rəbbimizin insanlığa hidayət rəhbəri və nümunə şəxsiyyət olaraq lütf etdiyi Peyğəmbərlər, Haqq dostu alimər və ariflər də ömürləri boyunca ixlas dolu fəzilət tabloları sərgiləmişlər. Bəşəriyyətə heç bir zaman unudulmayan xatirələr ərməğan etmişlər, beləliklə də “Fəzilətlər mədəniyyəti” meydana gətirmişlər.

Book Information

ISBN978-9952-449-02-0
Publisherİpekyolu
Date2009
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)