Haqq Din İslam

Peyğəmbərlərin təbliğ etdiyi ilahi həqiqətlərə arxa çevirərək ölümdən qaçan və həyatın bu dünyadan ibarət olduğunu zənn edənlər belə, ölümün axirəti xatırladan o səssiz fəryadlarını qəlblərində daxilən hiss edirlər. Lakin ölüm və axirət müəmmasının bəşəri anlayışlarla çözülməsi qeyri-mümkündür. Onun həqiqətini qavraya bilmək, yalnız vəhyin yəni peyğəmbərlərin irşadına ram olmaqla mümkündür. Sağlam bir ağlın tələbi də mənasız bir ölüm qorxusu çəkmək yerinə, islami həqiqətlərin feyzli və ruhani işığında məsud bir bəndəlik həyatı yaşayıb ölümü özəlləşdirə
bilməkdir.

READ- DOWNLOAD (PDF)