Əbədi səadət yolunda ilahi həqiqətləri öyrənib həyatımıza tətbiq edə bilmək üçün vəhyin təbliğatına və peyğəmbərlərin rəhbərliyinə tabe olmaq zəruridir. Peyğəmbərlərin zahirən olmadığı zamanlarda isə onların mənəvi tərbiyə vəzifəsini istedad və iqtidarları nisbətində davam etdirən Haqq dostlarının irşadına könüldən bağlanmaq şərtdir. Çünki Haqq dostları Həzrət Peyğəmbəri və əshabını görmək şərəfinə nail olmayanlar üçün nümunə sayılacaq böyük insanlardır. Onların rəhmət dili ilə qəlbləri əhya edən irşad və nəsihətləri nəbəvi mənbədən süzülüb gələn ruhaniyyət şəbnəmlərinə bənzəyir. Bir hədisi-şərifdə buyurulduğu kimi: “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir”. (Əbu Davud, Elm 1)

READ- DOWNLOAD (PDF)