İmam Rəbbanidən Hikmətlər

Allah-Təala Tövbə süurəsinin 119-cu ayəsində buyurur: “Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə birlikdə olun!”. Übeydullah Əhrar həzrətləri belə deyir: “Bu ayeyi-kərimədə keçən “birlikdə olun” əmri daimi bərabərliyi ifadə edir. Ayədə “bərabərlik” mütləq mənada zikr edildiyi üçün həm fiziki cəhətdən, həm də hökmən bərabərlik ifadə edir. Fiziki bərabərlik sadiqlərin məclisində səmimi duyğularla, səmimi qəlblə iştirak etməkdir.” Hökmən bərabər olmaqsa qiyabən də onların nümunəvi hallarını göz ünündə canlandırmaq və hikmətli nəsihətləri haqda fikirləşməkdir”. Deməli, sadiq olmaq yolunda atılacaq ilk addım sadiqlərlə birlikdə olmaq, yəni onlarla daima ülfət halını qoruyub saxlamaqdır. Sadiq olmaq bu halın təbii nəticəsidir. Biz də inşallah, bu çalışmamız vasitəsilə Allahın əməlisaleh və sadiq bəndəsi olan İmam Rəbbani həzrətləri ilə qiyabi də olsa birlikdə olmağa səy göstərəcəyik.

READ- DOWNLOAD (PDF)