Treguesi kryesor i lidhjes dhe dashurisë sonë ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, është Kurani dhe tradita profetike. Ky libërth wshtw një përpjekje modeste  me qëllim për të rritur dashurinë dhe respektin ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Allahu na shtoftë dashurinë dhe respektin ndaj Kuranit dhe traditës profetike.

Book Information

ISBN
PublisherProgresi
Date2014
LanguageAlbanian
READ- DOWNLOAD (PDF)