Rəsulullah (s.ə.s) Əfəndimizi, Haqq-Təala özü tərbiyə etdi. İnsanlığın tərbiyəsini də Rəbbimiz Fəxri-Kainat Əfəndimizin öhdəliyinə verdi. Onu rəhmətən lil-aləmin olaraq göndərdi. Onu: insanlığa ən müstəsna insan tərbiyəçisi, ən mükəmməl müəllim və rəhbər olaraq lütf etdi. Bu səbəbdən; Özümüzü və nəsillərimizi Rəbbimizin arzu etdiyi kamil insan modelində, razı olduğu bir qul dərəcəsində yetişdirə bilmək üçün möhtac olduğumuz yeganə üsul; Onun tədris metodu və onun tərbiyə sistemi… Çünki; O r, üsveyi-həsənədir. O ən alt səviyyədən ən üst pilləyə qədər, qiyamətə qədər davam edəcək əsrlərə nümunə şəxsiyyətdir. O (s.ə.s) Necə Öyrədirdi?
O (s.ə.s), insanda təcəlli edən ilahi bir möcüzədir. Onun tətbiqatı, Rəbbimizin təlimatıdır. Onun tərbiyəsinin ən gözəl nümunəsi əshabi-kiram həzrətləridir.

READ- DOWNLOAD (PDF)