Allah-Təala qullarını hidəyətə çatdırmaq üçün onlara lütf etdiyi bir sıra üstün xüsusiyyətlərə əlavə olaraq, onlara müstəsna yaradılışlı saleh insanları rəhbər kimi vəzifələndirməklə kömək etmişdir. Belə saleh şəxsiyyətlərin vəhylə ikram edilmiş olanları Peyğəmbərlərdir. Bunlardan biri də qəlblərin sultanı Həzrət Yusif əleyhissalamdır.

Book Information

ISBN978-9952-46-208-1
Publisherİpekyolu
Date2011
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)