Mühüm olan gül təbiətli ola bilməkdir. Yəni bu dünya bağçasında tikanları görüb onlardan inciyərək tikanlaşmaq yerinə araya qış kimi çilələr də girsə, onları bahar iqlimləriylə qucaqlayaraq bütün aləmə bir gül olabilmək… Ey yoldaş! Mərhəmət və şəfqət əhli ol da saleh insanların yolunu tut! Sən ki, ayaqdasan, yıxılmış insanı qaldırmaq üçün onun əlindən tut. Könlün, bir gül bağçası kimi olsun. Bunu da bil ki, Allah dostları, daha çox insanların getmədiyi dükanlardan alver edərlər (Sədi Şirazi) Mərhəməti, bütün sevdaların üzərinə yüksəldə bilsək, ancaq o vaxt qəriblərin sinəsindən qopan bizə yazığınız gəlsin fəryadlarını layiqiylə eşidə bilərik. Bunu yaxşı bilmək lazımdır ki, fətihlərin ən ülvisi, qəlblərin fəthidir.

Book Information

ISBN978-9952-8102-8-8
Publisherİpekyolu
Date2011
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)