Qurani-Kərim, insanlara doğru yolu göstərərək, onlara dünya və axirət səadətini qazandırmaq üzrə göndərilmişdir. O, bu məqsədi təmin etmək üçün irşadını, bir çox mövzuya toxunmaqla həyata keçirir. Ələlxüsus keçmiş ümmətlərin qissələrini anlatmaq, bu qayəyə xidmət edən Quranın ən bariz xüsusiyyətlərindən biridir. Qurani-Kərimdəki qissələr, keçmiş qövmlərin yaşadığı ibrətli hadisələr vasitəsilə insanların azğınlıqdan xəbərdarlığını və Haqqa qulluğa təşviqini təmin etmək kimi bir hikmətin əsəridir. Beləcə Qurani-Kərimdə, xətalı davranışlar və onlar qarşısındakı ilahi ədalətin təcəllisi və ya doğru hərəkətlər və onların müqabili olan səadət mənbəyi mükafatlar canlandırılır. Bu da, ona oxşar xətalardan çəkindirmək üçün dərs və ibrət vermə ilə bərabər yalnız (Allaha) çatdırıcı hərəkətlərin təşviqinin təmin olunması kimi bir məqsədə xidmət edir.

Book Information

ISBN
Publisherİpekyolu
Date2012
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)