Rəhmət Əsintiləri və Quran Möcüzəsi

Həzrət Məhəmmədin həqiqətinə yaxınlaşa bilmək ağıldan çox məhəbbət və eşqlə mümkündürş. Ona tabe olmağın şərəf, həzz və ləzzətini dadmaq üçün Rəsulullaha ümmət olmaq istəyən peyğəmbərlər olmuşdur. Onun nur camalı, aşiqlərinin nəzərində bütün varlığı kölgədə qoymuş, könüllər onun ən kişik bir arzusuna: Atam-anam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! – deyə cavab vermişlər. Onun vəsfini layiqincə tərif etmək hec kimə qismət olmamışdır. Yüksək əxlaqı və yaradılışı layiqincə qavrana bilməmişdir. Alimlər, mütəfəkkirlər, könül sultanları və Cəbrayıl onun yolundan getməyi, izzət qapısında dilənçi olmağı özlərinə dövlət bildilər.

READ- DOWNLOAD (PDF)