Sirr və Hikmət

İnsanların sel qarşısında sürüklənən kütlələr kimi nəfsin təlatümləri və fəlsəfənin dalanlarında boğulduğu zamanımızda ağıl da, qəlbdə maddənin pəncəsində əsir olmuşdur. Bəşəriyyət kitabxanaların tozlu rəflərində qalmış cild-cild fəlsəfə kitablarına sarılan biçarələrin ruhları ilə xoşbəxtliyə qovuşmaz. Bəşəriyyəti həqiqi səadətə qovuşduracaq olan Quran və Sünnə mədəniyyətilə yoğrulub hikmətlərlə kamala çatmış insanların ruhudur. Hz. Əli buyurur: Hikmətli söz və davranışlarla ruhlarınızı dinləndirin.

READ- DOWNLOAD (PDF)