Son Nəfəs

Bu kitab dünyaya gəlişindən Son Nəfəsə qədər bütünlüklə insan həyatının mərhələlərinə aydın güzgü tutur. Rəbbimizə layiq qul ola bilmənin fəzilətlərini ortaya qoyur. İslam dünyasının yetişdirmiş olduğu abidə insanların ibrətli həyatlarından və ya kəlamlarından Son Nəfəsə gur bir işıq düşür. Mömin olan kimsənin Allahın əmr və yasaqlarına etina ilə keçən ömrü “Son Nəfəs” dən də aydınca görünür. Bu ömrü şərtləndirən islami gözəlliklər kitabın əsas qaynağıdır. Təkcə mömin deyil, bütünlüklə insaniyyət üçün “Son Nəfəs”də öyrəniləsi çox şey var.

READ- DOWNLOAD (PDF)