Kjo vepër që keni në duar, është shkruar nga mësuesi ynë i nderuar Osman Nuri Topbash, në formën e një udhëzuesi në lidhje me çështjet më të rëndësishme të ngritjes shpirtërore, si dhikri (përmendja e Allahut), meditimi dhe vetëkontrolli. Megjithëse një pjesë e shkrimeve që ndodhen në këtë libër, janë botuar edhe më parë në vepra tëndryshme të shkrimtarit, në këtë vepër, ato janë renditur përsëri në bazë të rëndësisë së temës.

READ- DOWNLOAD (PDF)