Allah Rəsulunun bəşəriyyətə gətirdiyi yüksək əxlaq və onun nəbəvi tərbiyəsi elə bir möcüzəli iksirdir ki, əvvəllər vəhşi, bir çoxu insanlıqdan bixəbər olan cahiliyyə cəmiyyəti çox qısa bir müddətdə bəşəriyyət tarixinin hələ də qibtə etdiyi “səhabə” kimliyi ilə xəyalagəlməz bir fəzilətlər mədəniyyəti meydana gətirdi. O Uca Peyğəmbər ümmi bir cəmiyyətdə böyüyüb boya-başa çatdı. Lakin onun gətirdiyi Müqəddəs Kitab dünya kitabxanalarının işıq qaynağı oldu. Könülləri hikmət, sirr və mərifətlə doldurdu. Bu kitab da oxucunu Peyğəmbərimizin yaşadığı dövrün füsünkar mənəviyyatına aparacaqdır.

Book Information

ISBN978-9952-449-58-7
Publisherİpekyolu
Date2010
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)