Тэр эхлээд Ислам шашныг үүслээс нь сураад хэрэгжүүлэн номлов. Ислам шашны хамгийн сайхан үлгэр жишээ нь болов. Шашныг хамгийн сайн ойлгосон нь Тэр байв. Үүнээс үзэхэд Ислам шашныг сурахын хамгийн зүйтэй арга нь Түүний амьдралаар амьдрах мөн. Хз. Мухаммедын (с.а.с.) амьдралыг ярьсан номын энэ тэргүүн боть нь Түүний амьдралын Мэккэгийн эринийг өгүүлж байдаг. Уг номыг уншаад Түүнийг ч Ислам шашныг ч илүү ойроос ба илүү үнэнээр нь таньж мэдэх юм.

Book Information

ISBN
PublisherErkam
Date2012
LanguageMongolian
READ- DOWNLOAD (PDF)