Peyğəmbər varisi olan Haqq dostları nəbəvi irşad və davranış mükəmməlliyinin zamanlara yayılmış zirvələridir. Onlar Hz. Peyğəmbəri və əshabını görmə şərəfinə nail olmayanlar üçün nümunə götürüləcək şəxsiyyətlərdir.Bu kitab Haqq dostlarının yüksək əxlaqi keyfiyyətlərindən bəhs edir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Book Information

ISBN978-9952-449-53-2
Publisherİpekyolu
Date2010
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)