Mövlana dərgahından sizə gətirdiyimiz əsinti ilahi lütflə feyzləndirilmiş bir kuzə dirilik suyudur. Bu suyu içdikcə könlünüzün yanğısı artacaq, yandıqca daha artıq yanmaq istəyəcəkdir. Mövlana doyulmaz bir çeşmədir. İçdikcə yanacaq, yandıqca yüksəklik və mükəmməllik qazanacaqsınız. Bu dirilik suyu hhər bir oxucunun qəlbindən yanlışların silinməsinə səbəb olacaq. Oxuduqca könül şəbnəmlərindən zəm-zəm damlayacaqdır.

Book Information

ISBN978-9952-8121-7-8
Publisherİpekyolu
Date2008
LanguageAzerbeijanese
READ- DOWNLOAD (PDF)