Kyrgyz Books

Ажылык жана Умра

Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары – жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан арылуусу, тазалануусу, жаңыча жашоосу үчүн эң эле ийги мүмкүнчүлүк.

READ- DOWNLOAD (PDF)