Bulgarian Books

Ислямът Форма И Дух

тази книга авторът анализира духовното измерение на исляма. Първоначално разкрива основата на нашата вяра (келиме-и шехадет) и прави опит да разкрие забулената в нея мъдрост. Следвайки принципите на вярата, вниква дълбоко в духовните аспекти на ислямското богослужение. Макар и ислямът като религия да може да бъде описан до степен, в която се практикува, то за съжаление в наши дни тази практика обикновено е лишена от духовното чувство на исляма. Богослуженията се извършват механически – като израз на някакъв социален навик, а истинският дух на исляма е почти изцяло изгубен.

READ- DOWNLOAD (PDF)