Bulgarian Books

Размисъл Върху Вселената, Човека И Свещения Коран

Когато разумът разсъждава върху човека, вселената и огледалото отразяващо истините в тях – Свещения Коран, достига до резултат, който е като необработен метал, изваден от недрата на земята. Сърцето е това, което превръща тези сурови метали в завършени предмети. Сърцето е центърът на духовните усещания и преживявания, и на чувствата. Както събирането на парченцата от счупена ваза възстановява първоначалната ѝ форма, така и обединяването на функцията на сърцето изразена с думите „вдъхновение и усещане” и доказателствата, представяни от разума осигуряват пълното постигане на истината.

READ- DOWNLOAD (PDF)