Kurdish Books

Ji Exlaqê Nimûneyî yê DOSTÊN HEQ – 2

Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweşê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin.  Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.

READ- DOWNLOAD (PDF)