Kurdish Books

Tefekkur Di Kaînat, Însan û Qur’anê De

Ev kitêb, ji mijara tefekkura di mexlûqatê Xudê Teala de behs dike. Xuda -ezze wecelle- însan aferandiye ji bo wî biperêse, îbadetê jê re bike û wî nas bike. Însan dikare ji rêya zikr û tefekkurê bigihîje vê emanca bilind. Îbadet, kakila jîyana însanî ye. Zikr, sipehîtirîn awayê îbadetkirina ji Heq Teala re ye. Zikr û tefekkur, cêwî ne, bi ti awayan ji hev cuda nabin.

READ- DOWNLOAD (PDF)