Kyrgyz Books

Kyrgyz Books

Ислам Акыйкат Дин

Адамзат эч бир доордо жол башчысыз, таалим-тарбиясыз калган эмес. Бул жолдо жүз жыйырма төрт миң...

Kyrgyz Books

Бакытка багыт

Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу...

Kyrgyz Books

Мээрим Желаргысы

Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммеддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат...

Kyrgyz Books

Ажылык жана Умра

Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары – жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан...

Kyrgyz Books

Тасаввуф

Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген...