Kurdish Books

Di Nêrîna Îslamê De Eql û Felsefe

Ev kitêb, bihayê aqil di dînê Îslamê de îzah dike û helwesta Îslamê ji felsefê eşkere dike. Her wiha ev kitêb, wî mirovê ku haya wî ji kîtab û sunnetê nîn e, ji fikr û ramanên batil ên bi xemla mentiqê xemilandî, şiyar dike.

READ- DOWNLOAD (PDF)