Kurdish Books

Hêlîna Malbata Bextewar

Ev kitêb, têgihaya zewacê di îslamê de û wan rêkarî û hîman eşkere dike ku divê mêr û jin wan di avakirina malbata misliman de li ber çavan bigrin û bi wan pêgir bibin. Her wiha ew cih û meqamê jinê di vî dînê mezin de û rêyên terbiye û perwerdekirina zar û zêçan rapêş û eşkere dike.

READ- DOWNLOAD (PDF)