Kurdish Books

Tesewwuf Di Îmtîhana Mislimanî Ya Digel Xwe De

Ev kitêb, heqîqeta tesewwufê ya ji bid‘at û xurafeyan dûr ji me eşkere dike. Ev kitêb, -digel mijarên ku rapêş dike- ji bo mirovê ku dixwaze ji tesewwufê haydar bibe û di vê rê de here, navgîn û wesîleyeke giring e.
Tesewwuf, îmaneke bi îşqa îlahî re têkildar e, îbadeteke di wijdanê de cihgir e û reftar û rêveçûneke sipehî ye ku ji rêbaza pêğemberî tê wergirtin.

READ- DOWNLOAD (PDF)