Kurdish Books

Resûlûllah Kesayetîya Nimûneyî ya Bêhempa Hezretê Mûhemmed Mûstefa

Ev kitêb, berhema xebateke dûv-dirêj û hûr û kûr e. Zêdebarî vê jî ew rêzebendîyeke tarîxî ya jîyana mezinê Mûhemmed ji me re pêşkêş dike. Ew ji hêleke din ve kesayetîya nimûneyî ya wî dide xuyakirin û ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.
Ev kitêb, kesayetîya mezina Mûhemmed Pêğember bi awayekî ciwan ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ez bawer im ku evê bibe destpêkeke sipehî ji bo me ji mezinê me nêzîk bike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin û ew hinek nimûneyên ronak ji sîyera paka wî jî rapêş dike.

READ- DOWNLOAD (PDF)