Kurdish Books

Ji Bexçê Dilan Nefesên Dawîn

Ev kitêb, hewl dide ji Qur’ana Pîroz bi xwe bersiva vê pirsa Qur’anî bide; “Hûn bi ku ve diçin?” Ev kitêb, mijara nefesên dawîn ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ew, ji kaînatê û tesbîhatên wan ji Xudê Teala re di wextên seheran de, ji Qur’ana Pîroz, ji tefekkurê,  ji tobê, ji poşmanîyê, ji doza heqîyê, ji exlaqê kirrîn-firotinên bazirganî û ji qerzên hesen ji bo rizaya Xuda û ji mûmînê nimûneyî behs dike.

READ- DOWNLOAD (PDF)